×
Works Teaching Research and Inspiration
Response To Steve Reich Wind-Cello Vindens Koridorer
Visiting Artists About

Response to Steve Reich

Sketches

setup

Værkbeskrivelse:

Response to Steve Reich er en duet for percussion.

Som jeg plejer vil jeg til dette værk designe et nyt instrument for på den måde at lade komposition og instrumentkonstruktion spille sammen. Jeg vil konstruere to metalofoner, hvis stemning vil lede stykkets form.

Stykkets titel refererer strukturelt til Steve Reich's brug af rytmiske faseforskydninger som han f.eks bruger i værket "Come Out" (1966) og "Piano phase" (1967).
I mit svar til ham erstatter jeg de rytmiske forskydelser med tonale forskydelser (langsomt glissanderende tonaliteter) som vil veksle mellem at lyde renstemt - næsten renstemt - dissonerende - og pludselig igen i en ny renstemning. Om jeg også vil bruge rytmiske forskydelser i lighed med Reich er jeg stadig ikke helt sikker på.

Stykket vil blive det andet stykke i en serie af "Svar" - Det første værk var "Answer to Nancarrow" (2013). En stor forskel er at Steve Reich stadig er i live, så jeg kan faktisk lade ham vide at stykket eksisterer.

Stykket skrives for to percussionister hver med et sæt af metalinstrumenter. Hver sæt består af 6 toner som kunne være metalstave eller rørklokker. Under rørene er der vand, og hver sæt har et fodstyret system som meget præcist kan positionere stavene eller rørklokkerne i forskellige dybder i vandet.
De to sæt er stemt i den samme overtone-baserede skala (eller måske er det ene sæt transponeret en ren kvint eller oktav i forhold til det andet).
Stemningen af de to sæt forvrænges forskelligt når rørene sænkes i vandet. Det ene sæt konstrueres så rørenes nedsænkning i vandet forvrænger skalaens stemning således at nye typer skalaer opstår. Det andet konstrueres sådan, at når rørene sænkes i vandet, transponeres hele skalaen, men den indbyrdes relationen mellem tonerne forbliver uforandret.

Arbejdet med værket vil bestå i dels at komponere og dels at designe, bygge og stemme metalinstrumenterne med deres pedalfunktion.

Jeg tænker at stykket efter færdiggørelse kan omskrives til en virtuos soloversion med det samme setup, men med en enkelt musiker til at styre begge pedaler og begge rørklokkesæt.

//

Test-setup for rørsæt 2

setup

1. Bom. Kan gå op og ned for at hæve eller sænke rørene i eller ud ad vandet.

2. Klips. Stærke nok til at holde rørklokkernes i deres snore. Snorlængde og placering på bommen kan hurtigt placeres nye steder.

3. Kar med vand.

4. Rørklokker.

5. Snore. Snorene skal indstilles så rørklokkerne lige akkurat går fri af vandoverfladen når bommen er vandret. Herfra kan rørene sænkes på en gang ned i vandet ved hjælp af bommen.

6. Stativ.


Forsøg

Når bommen sænkes og rørsættet dermed sænkes ned i vandet bliver tonerne dybere. Jeg vil gerne have at skalaen som helhed transponeres, men uden at tonernes indbyrdes intervaller ændres.
Metode: Bommen sættes vandret.
Rørene justeres vertikalt så enden er lige over vandoverfladen.
Den skalatype som rørene danner i denne positioner er det udgangspunkt som skal bevares.
Bommen sænkes så langt den kan uden at rørene går mod karets bund.
Uden at forlænge eller forkorte snorene rykkes rørene frem og tilbage på bommen til skala er en transponeret udgave af udgangspunktet.
Spørgsmål: Er skalatypen bevaret i alle positioner?

//

setup

1. Rørklokker.

2. Modvægt.

3. Performer.

4. Fodpedal. Pedalen er forbundet med bommen.

5. Bom. Bommen styrer rørenes placering i vandet. Til venstre er bommen fastgjort med et drejeled. Til højre hviler bommen på stativet så den støttes mens den glider op op og ned. Stativet kan afmærkes med de forskellige transpositioners placering.

6. Kar med vand. Den nederste del af bommekanismen er dyppet ned i karet. Karets for- og bagvæg er skrå i samme hældning som rørklokkerne. Karet udføres i transparent materiale.


//